Erfdienstbaarheid·

Uitleg van een Notaris: Wat Betekent Erfdienstbaarheid?

Een diepgaande uitleg over erfdienstbaarheid, een veelvoorkomend juridisch concept in onroerend goed transacties, uitgelegd door onze expert notaris.

Uitleg van een Notaris: Wat Betekent Erfdienstbaarheid?

In het juridische domein van onroerend goed komen talrijke termen voor die wellicht niet direct duidelijk zijn. Onze notaris licht toe wat deze termen, die je wellicht tegenkomt in jouw eigendomsdocumenten, precies inhouden. In deze sessie behandelen we het concept van 'erfdienstbaarheid'.

Definitie van Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een rechtsterm die vaak voorkomt bij de transacties van onroerend goed. Het beschrijft het recht dat een individu heeft om een stuk grond of eigendom van een ander te gebruiken voor een bepaald doel. Deze rechten worden doorgaans vastgesteld via een notariële akte en betreffen een last waarmee een perceel, het 'dienende erf', wordt bezwaard ten gunste van een ander perceel, het 'heersende erf'.

Mis nooit meer een artikel van Frank

250+ mensen gingen je voor. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang Frank's artikelen direct in je email.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Praktijkvoorbeeld

Een klassiek voorbeeld van erfdienstbaarheid is de situatie waarin een huiseigenaar aan zijn buurman het recht verleent om een pad door zijn tuin te gebruiken om de openbare weg te bereiken.

Verschillende Typen van Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheden komen in diverse vormen voor, met als bekendste het recht van overpad en het recht op licht en uitzicht:

  • Recht van Overpad: Dit recht staat iemand toe over het perceel van een ander te gaan om toegang te verkrijgen tot zijn of haar eigen grond. Dit komt vaak voor bij opritten of paden die over een buurperceel lopen.
  • Recht op Licht en Uitzicht: Dit geeft iemand het recht op het ontvangen van licht en lucht van het terrein van een ander. Dit recht kan belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld een buur nieuwe beplanting aanbrengt of een constructie opricht die zonlicht of uitzicht blokkeert.

De Rol van de Notaris bij Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheden worden meestal geregistreerd in een notariële akte en opgenomen in het kadaster. Hierdoor zijn alle betrokken partijen geïnformeerd over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de erfdienstbaarheid.

Aanpassingen aan Erfdienstbaarheden

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in een erfdienstbaarheid. Bijvoorbeeld, het verplaatsen van een pad naar een ander deel van het perceel. Dergelijke wijzigingen moeten wel worden vastgelegd in een nieuwe notariële akte, ondertekend door alle betrokken partijen, en geregistreerd bij het kadaster.

Wil je meer weten over erfdienstbaarheid of heb je specifieke vragen over jouw situatie? Neem vrijblijvend contact op met onze notaris voor advies op maat.

45 minuten adviesgesprek met Frank

Opzoek naar iemand die mee kan kijken met jouw vraagstuk? Voor slechts €100 krijg je 45 minuten advies van Frank.

Frank Sterel
Frank SterelSterel Notarissen