Box 3·

Box 3 panden schenken aan de kinderen

In dit artikel leggen wij u uit hoe u door nu fiscaal optimaal gebruik te maken van de lage tarieven van de schenkbelasting uw kinderen in de hopelijk verre toekomst de hoge erfbelasting over uw nalatenschap volledig ontlopen.

Vader en moeder bezitten in box 3

 • woning A met een WOZ waarde van € 1.000.000
 • woning B en C met met elk een WOZ waarde van € 500.000 en ze hebben 2 kinderen.

2024

In dit jaar, 2024, bedraagt de totale WOZ waarde van deze drie woningen € 2.000.000. Indien deze ouders dit jaar overlijden, welk bedrag betalen de kinderen dan aan erfbelasting?

De tarieven van de erfbelasting in 2024 zijn (afgerond), per kind:

 • Vrijstelling van € 25.000
 • 10% over de volgende € 150.000
 • 20% over het overige deel
Beide kinderen erven € 1.000.000 aan genoemde woningen. Ieder kind betaalt dan: Vrijstelling: € 25.000 + 10% over € 150.000 en 20% over € 825.000. Oftewel de kinderen betalen ieder € 180.000

Mis nooit meer een artikel van Jan-Jaap

250+ mensen gingen je voor. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang Jan-Jaap's artikelen direct in je email.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

2048

Maar wat als de ouders over enkele decennia overlijden? De erfbelasting kan (en naar mijn mening) zal een aanmerkelijk hoger tarief kennen. Bijvoorbeeld afgerond 50%.

De tarieven van de erfbelasting in 2042 zijn (mogelijk), per kind:

 • 50% over de getaxeerde waarde woningen

Dat houdt in dat ieder kind dan 50% over de waarde van die woningen moet betalen aan erfbelasting. De waarde van de woningen zal in de loop der jaren zeker gestegen zijn, laten we uitgaan van een verdubbeling. Ieder kind betaalt dan: 50% over € 2.000.000 is € 1.000.000 Om die belasting te kúnnen betalen moeten ze de woningen verkopen.

Wat je nu schenkt tegen de huidige waarde van de box 3 woningen, bespaar je later 5 dubbel in de erfbelasting tegen de waarde van dan!

In 2024 beginnen met het schenken van de woningen

Maar hoe schenk je woningen in (jaarlijkse) delen? Je deelt elke woning op in 10 gelijke economische delen. Een economisch deel is een deel in de economische eigendom van een woning. Economische eigendom wil zeggen: niet de juridische / officiële eigenaar (kadaster), maar wel de persoon die gerechtigd is op de jaarlijkse huuropbrengsten (economische opbrengst) van die woning. Elk van die 10 delen economische eigendom geeft recht op 10% van de huuropbrengst. Uiteraard kunnen er ook 100 participaties worden uitgegeven die elk recht geven op 1% van die huuropbrengsten. We noemen deze 10 delen in de economische eigendom van een bepaalde woning ‘PARTICIPATIES’. Er zijn 3 woningen die we gaan opdelen in participaties economische eigendom.

box 3

We krijgen dan:

 • 10 participaties A (woning A) met elk een waarde van € 10.000
 • 10 participaties B, € 5.000 per participatie
 • 10 participaties C, eveneens met een waarde van € 5.000 per stuk.

Oprichting commanditaire vennootschap

Om die participaties op een praktische manier aan de kinderen te kunnen schenken wordt er een commanditaire vennootschap (CV) opgericht. Dit is een samenwerkingsovereenkomst die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt een eigen stichting opgericht die de beherend vennoot van deze CV wordt. De ouders worden de stille vennoten. Vastgelegd wordt dat de CV de panden gaat beheren. De ouders zijn op dat startmoment de juridische eigenaren van de 3 panden (panden staan op naam van de ouders) en ook de economische eigenaren. Zij zijn immers gerechtigd op de volledige huuropbrengsten van de drie woningen. De 30 participaties zitten allemaal bij de beide ouders. Die kunnen nu beslissen om in 2024 aan beide kinderen € 150.000 aan participaties te schenken. Dat kunnen ze doen zoals zij dat willen, in overleg met de kinderen, die moeten de schenking wel aanvaarden. Aan de zoon worden dit jaar 5 participaties A en 20 participaties woning B geschonken. Aan de dochter: 5 participaties A en 10 participaties woning C. 5 participaties woning A heeft een totale waarde van € 50.000 en 20 participaties in woning B of C zijn elk in totaal € 100.000 waard. Aan elk kind wordt in dit jaar dan € 150.000 geschonken.

Hoe wordt deze schenking dit jaar belast?

Ten eerste moet er 10,4% overdrachtsbelasting betaald worden. Economische overdracht is een echte overdracht en er is overdrachtsbelasting over verschuldigd: 10,4% over € 150.000 = € 15.600. Het betreft een schenking aan de kinderen.

De tarieven van de schenkbelasting in 2024 zijn (afgerond), per kind: vrijstelling van € 6.000 10% over de volgende € 150.000 20% over het overige deel

Schenk je € 150.000 aan een kind, dan zal de schenkbelasting door de vrijstelling onder de € 15.000 uitkomen.

Samenloop: overdrachtsbelasting en schenkbelasting verrekenen

De belastingen kent een gunstige regeling speciaal voor deze situaties, waarbij overdrachtsbelasting én schenkbelasting betaald zouden moeten worden. Je hoeft dan feitelijk alleen het hoogste van deze twee belastingen te betalen. De overdrachtsbelasting moet betaald worden. De schenkbelasting komt lager uit dan het bedrag van de overdrachtsbelasting en behoeft daarom in het geheel NIET meer te worden betaald. In geval het bedrag van de schenkbelasting hoger uitvalt dan het bedrag van de schenkbelasting, dan moet de overdrachtsbelasting worden betaald en de schenkbelasting, voor zover deze hoger is dan het bedrag van de overdrachtsbelasting. Om deze reden is schenken tot maximaal € 150.000 per jaar een aanrader. Schenk je meer dit jaar, dan valt dit hogere deel al gauw in het hoge tarief van 20% schenkbelasting.

In 7 jaar alle participaties fiscaal gunstig aan de kinderen schenken

In ons voorbeeld van een vader en moeder die aan waarde van € 2.000.000 box 3 woningen aan hun twee kinderen willen schenken, moet je er rekening mee houden, dat je zeker 7 jaar lang participaties in de woningen moet schenken om fiscaal gezien het meest gunstig uit te zijn. Hierbij moet er rekening gehouden worden met:

 • jaarlijkse waardestijging van de woningen
 • veranderende fiscale regelingen

Het beheer van de woningen en de huurinkomsten

Tot slot is het belangrijk om te beseffen, dat u economische eigendom van de woningen overdraagt. Bij leven blijft u de juridische eigenaar en beslist u zelf over de woningen. U bepaalt de huurders en u kunt woningen verkopen. De verkoopwinst wordt dan verdeeld over de (eigenaren van de) participaties (de economische eigenaren).

Essentieel is om deze route degelijk op te zetten en bij aanvang al vast te leggen, dat u naar eigen keuze, blijvend kunt beschikken over de volledige huurinkomsten en verkoopwinsten.

Om volledig op maat en conform uw wensen een CV op te richten, adviseren wij om direct bij aanvang een stichting op te richten die de beherend vennoot van de CV wordt.

Neem contact op met Amsterdam Lawyers

Wij bespreken met u graag alle mogelijkheden en opties.

Met een commanditaire vennootschap fiscaal gunstig box 3 panden in jaarlijkse delen schenken aan de kinderen.

OmschrijvingBedrag
Eenmalig: oprichtingskosten
- Bespreking en advisering€ 1.000,00*
- Oprichting stichting (beherend vennoot)€ 500,00*
Jaarlijks
- Bespreking fiscale situatie van dat jaar
- Opstellen overeenkomsten voor het schenken van participaties (economische overdracht) woningen aan de kinderen€ 500,00*
* vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW

Amsterdam Lawyers

Neem contact op met Jan Jaap Geusebroek van Amsterdam Lawyers:

45 minuten adviesgesprek met Jan-Jaap

Opzoek naar iemand die mee kan kijken met jouw vraagstuk? Voor slechts €100 krijg je 45 minuten advies van Jan-Jaap.

Jan-Jaap Geusebroek
Jan-Jaap GeusebroekAmsterdam Lawyers